Viser arkivet for stikkord vel

Årsmøte

Det blir årsmøte i Dagali Vel fredag 20.2 kl 18.00 på Dagali Hotel

Håper flest mulig kan komme

Dagali Vel`s arbeidsoppgaver i den senere tid

Dagali Vel har lagt bak seg noen svært arbeidskrevende år med bygging av rastehyttene på Glitreberget, Perstulhovda og nå komplettert med ny hytte på Kjønåsen. At det drøyde så lenge før vi fikk satt opp den nye hytta på Kjønåsen skyldes at det tok tid før vi greide å få fullfinansiert den. Hytta på Kjønåsen er nå på plass, og den er veldig fin !

I tillegg har det vært et ganske omfattende arbeide med nærmiljøtiltak i området mellom Løken og Lågen øst for riksvegen. Nærmiljøtiltaket ble ferdigstilt like før snøen kom, det gjenstår bare litt pynting, tilsåing og annet, samt noe mere planering i turløypa som må foretas til våren.

Prosjektet “nærmiljøanlegget” består av forlengelse av lysløypa fram til rasteplassen, lys på rasteplassområdet, gangbru over Løken, volleyballbane, ballslette og tursti langs Lågen og fram til Løken. Samtidig med prosjektet forsøker vi også å få til en badedam i Løken.

I tillegg til alt dette er vi godt i gang med arbeidet for å få laget fiskebrygge for funksjonshemmede i Lågen like øst for brua – med adkomst for rullestolbrukere fra rasteplassen og fram til brygga.