Viser arkivet for stikkord gudstjeneste

Ungdommelig besøk på gudstjenesten i Dagali søndag

Søndag får vi besøk av ungdom fra Nanset og omegn. De vil delta med bl.a. sang og musikk. Vi gleder oss over at de vil delta på gudstjenesten.
Siden det er Kyndelsmesse oppfordrer vi de som har dåpslys, om å ta dem med, for dette er lysets dag i kirkeåret. Lys er gode symbolbærere som minner oss om Jesus som verdens lys. Om at det finnes et håp, selv i det mørkeste mørke. Alle som vil, kan få tenne egne lys på alterlysene. Og vi vil dele fellesskapet gjennom bønner, sang og nattverd.

Etter gudstjenesten fortsetter vi fellesskap og prat over saft eller kaffe og litt å bite i.

Dette er skrevet av An-Magritt Granli som er prest denne dagen.

Høsttakkefest og menighetsmøte.

Søndag 29.sept blir det høsttakkefest Dagali kirke. Dagali Bygdekvinnelag samarbeider med Dagali og Skurdalen menighetsråd.
Etter gudstjenesten blir det menighetsmøte.
Sak: Innføring av ny salmebok – Norsk salmebok 2013.
I forbindelse med gudstjenestereformen, ble det i 2004 startet et arbeid med å gi Den norske kirke en ny salmebok. Nå er den ferdig. Det er menighetsmøtet som avgjør om menigheten skal ta i bruk den nye salmeboka eller ikke. Møtet fastsetter også fra hvilken dato hvis det blir aktuelt.