Skisesongen er i gang og boka er på plass i lysløypa.

Det er flotte forhold i løypa. Dessverre er det ikke lys i hele runden for tiden, men det finnes muligheter for de som har gode hodelykter – eller bare gå i måneskinn.
Benytt muligheten mens den er der! Vi vet ikke hvor lenge føret holder.

Til bygdefolk

Vi ønsker velkommen til møte på Dagali skole onsdag 22.januar kl 19.00.
Sak: Hva skal pengene på Trivselskontoen brukes til?

Vi har ca kr 16000,- til disposisjon. Disse pengene kom inn på bruktsalg og loppemarked i 2011.

Målet har hele tiden vært at de skal brukes til noe som skaper trivsel for bygdefolk og turister. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye en får gjort for denne summen.

På loppemarkedet var det forslagskasse om hva pengene kan brukes til, og det var følgende forslag: Renovere Dølhall, Benker langs Bygdevegen, Mjølkerampe, Blomsterpunkt om sommeren, Bevare /opprettholde ”grønn lomme” i krysset og pusse opp kartet der, Realisere/fullføre skuter/rideløype ved siden av lysløypa. Ungdomstreff.

Det er flere enn Bygdekvinnelaget som har jobbet for å få inn disse pengene. Vi har tidligere innkalt til møte, men få møtte.

Hvis det ikke nå kommer noen, vil Bygdekvinnelaget bestemme hva pengene skal brukes til.

Vi serverer kaffe med noe attåt.

Hilsen damene i Bygdekvinnelaget.

Juletrefest

Tradisjonell juletrefest på Skurdalshalle i Skurdalen søndag 5. januar fra kl 15-17. Inngang kr. 70,-, alle barn gratis. Det blir litt underholdning, gang rundt juletreet og kanskje nissebesøk? Vi serverer pølser og kaker, ta gjerne med julekakerester (husk å merke fatet). Velkommen til store og små! Juletrefestkomiteen (foreldre i Dagali og Skurdalen barnehage).

Høsttakkefest og menighetsmøte.

Søndag 29.sept blir det høsttakkefest Dagali kirke. Dagali Bygdekvinnelag samarbeider med Dagali og Skurdalen menighetsråd.
Etter gudstjenesten blir det menighetsmøte.
Sak: Innføring av ny salmebok – Norsk salmebok 2013.
I forbindelse med gudstjenestereformen, ble det i 2004 startet et arbeid med å gi Den norske kirke en ny salmebok. Nå er den ferdig. Det er menighetsmøtet som avgjør om menigheten skal ta i bruk den nye salmeboka eller ikke. Møtet fastsetter også fra hvilken dato hvis det blir aktuelt.

"Fentetrøkket" 2013 er i full gang på Torsetlia

“Fentetrøkket” 2013 på Dagalifjellet er vel i gang og første kveld ble en svært vellykket affære med middagsbuffet, underholdning, kaffe, kaker og kos ved peisen.

Les mer…

Dugnad på Dølhall

Husk dugnaden på Dølhall til helga 25.-26. mai mellom kl. 10-16.
Ungdomslaget spanderer dugurd!
Beising står fortsatt i fokus, men de som helst vil svinge skurekosten skal heller ikke bli arbeidsledige. Gi gjerne beskjed om når du kommer til Kari Håvardsrud på mobil 91174770, hyggelig om du kan avse litt tid til ungdomshuset vårt.

Dagali U.L.

Utdeling Eivinds minnefond

Det er bestemt at årets utdeling går til Dagalidagan v/Hanne S. Håvardsrud, og brukes til å leie inn klovn for å underholde under Dagali Marken 2013.

Eivinds minnefond

Eivind minnefond er et fond som i følge vedtektene skal gå til «styrking av oppvekst- og nærmiljøet for barn og ungdom i bygda». Avkastningen på dette fondet skal hvert år deles ut til et formål som kan være med på å gjøre det bedre for barn og ungdom i Dagali.

Vi ønsker nå søknader til fondet og håper mange vil søke. Hvis det er noen som har en ide de vil ha støtte til så er det bare å sende en søknad.

Søknaden sendes til Ole Morten Simensen
• Enten som post: Kirkebygda, 3632 Uvdal
• Eller som e-post: ole.morten@tmsimensen.no
• Har du spørsmål kan dere også ringe: 90 50 41 58

Søknadsfristen er 10.3.13.

Dagali Bygdekvinnelag jobber med et prosjekt:

Vi vil få fram opplysninger om forskjellige kulturminner i Dagali og omegn.
Målet er å få laget info-tavler som blir plassert i tilknytning til kulturminnene, samt skilting og merking av stier.
Vi vil være med på å skape trivsel for fastboende, hyttefolk og turister.

Dette blir mye arbeid som kommer til å koste mange penger.
Derfor inviterer vi andre lag i bygda og personer som er interessert i å få et slikt prosjekt realisert til
møte på Dagali skole tirsdag 12.februar kl 19.30.
Vi serverer kaffe med noko attåt.

Velkommen!
Arr. Dagali Bygdekvinnelag.

JULETREFEST på Dølhall!

Søndag 06.januar kl.16-18.

Kaker og saft/kaffe (ta gjerne med julekakerester:)
Gang rundt juletre
Kanskje kommer nissen?

Inngang kr.50,- p.p. (Barn gratis)

VELKOMMEN Store og Små!