Viser arkivet for januar, 2014

Ungdommelig besøk på gudstjenesten i Dagali søndag

Søndag får vi besøk av ungdom fra Nanset og omegn. De vil delta med bl.a. sang og musikk. Vi gleder oss over at de vil delta på gudstjenesten.
Siden det er Kyndelsmesse oppfordrer vi de som har dåpslys, om å ta dem med, for dette er lysets dag i kirkeåret. Lys er gode symbolbærere som minner oss om Jesus som verdens lys. Om at det finnes et håp, selv i det mørkeste mørke. Alle som vil, kan få tenne egne lys på alterlysene. Og vi vil dele fellesskapet gjennom bønner, sang og nattverd.

Etter gudstjenesten fortsetter vi fellesskap og prat over saft eller kaffe og litt å bite i.

Dette er skrevet av An-Magritt Granli som er prest denne dagen.

Skisesongen er i gang og boka er på plass i lysløypa.

Det er flotte forhold i løypa. Dessverre er det ikke lys i hele runden for tiden, men det finnes muligheter for de som har gode hodelykter – eller bare gå i måneskinn.
Benytt muligheten mens den er der! Vi vet ikke hvor lenge føret holder.

Til bygdefolk

Vi ønsker velkommen til møte på Dagali skole onsdag 22.januar kl 19.00.
Sak: Hva skal pengene på Trivselskontoen brukes til?

Vi har ca kr 16000,- til disposisjon. Disse pengene kom inn på bruktsalg og loppemarked i 2011.

Målet har hele tiden vært at de skal brukes til noe som skaper trivsel for bygdefolk og turister. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye en får gjort for denne summen.

På loppemarkedet var det forslagskasse om hva pengene kan brukes til, og det var følgende forslag: Renovere Dølhall, Benker langs Bygdevegen, Mjølkerampe, Blomsterpunkt om sommeren, Bevare /opprettholde ”grønn lomme” i krysset og pusse opp kartet der, Realisere/fullføre skuter/rideløype ved siden av lysløypa. Ungdomstreff.

Det er flere enn Bygdekvinnelaget som har jobbet for å få inn disse pengene. Vi har tidligere innkalt til møte, men få møtte.

Hvis det ikke nå kommer noen, vil Bygdekvinnelaget bestemme hva pengene skal brukes til.

Vi serverer kaffe med noe attåt.

Hilsen damene i Bygdekvinnelaget.

Juletrefest

Tradisjonell juletrefest på Skurdalshalle i Skurdalen søndag 5. januar fra kl 15-17. Inngang kr. 70,-, alle barn gratis. Det blir litt underholdning, gang rundt juletreet og kanskje nissebesøk? Vi serverer pølser og kaker, ta gjerne med julekakerester (husk å merke fatet). Velkommen til store og små! Juletrefestkomiteen (foreldre i Dagali og Skurdalen barnehage).