Viser arkivet for september, 2013

Høsttakkefest og menighetsmøte.

Søndag 29.sept blir det høsttakkefest Dagali kirke. Dagali Bygdekvinnelag samarbeider med Dagali og Skurdalen menighetsråd.
Etter gudstjenesten blir det menighetsmøte.
Sak: Innføring av ny salmebok – Norsk salmebok 2013.
I forbindelse med gudstjenestereformen, ble det i 2004 startet et arbeid med å gi Den norske kirke en ny salmebok. Nå er den ferdig. Det er menighetsmøtet som avgjør om menigheten skal ta i bruk den nye salmeboka eller ikke. Møtet fastsetter også fra hvilken dato hvis det blir aktuelt.