Viser arkivet for februar, 2013

Eivinds minnefond

Eivind minnefond er et fond som i følge vedtektene skal gå til «styrking av oppvekst- og nærmiljøet for barn og ungdom i bygda». Avkastningen på dette fondet skal hvert år deles ut til et formål som kan være med på å gjøre det bedre for barn og ungdom i Dagali.

Vi ønsker nå søknader til fondet og håper mange vil søke. Hvis det er noen som har en ide de vil ha støtte til så er det bare å sende en søknad.

Søknaden sendes til Ole Morten Simensen
• Enten som post: Kirkebygda, 3632 Uvdal
• Eller som e-post: ole.morten@tmsimensen.no
• Har du spørsmål kan dere også ringe: 90 50 41 58

Søknadsfristen er 10.3.13.