Stensenprisen

Gunnar Stensen var lærer i Dagali, og testamenterte i 1961 10.000,- kroner til det som den gang het Dagali Krets. Dette ble kjent når han gikk bort i 1970. Dagali Krets besluttet å opprette et legat – lærer Gunnar Stensens legat – og utarbeidet vedtekter for legatet. Kretstilsynet ved Dagali skole sto for utdelingen. Prisen ble første gang delt ut i 1971.

I 1973 overtok Samarbeidsutvalget for Dagali skole utdelingen av prisen. Da Samarbeidsutvalget ble felles for Dagali og Skurdalen, ble det vurdert slik at dette ikke lenger var en god ordning, og i 2005 overtok Grendeutvalget utdelingen.

I vedtektene står det at 10% av rentene skal legges til legatsummen inntil den blir på 20.000,- kroner, resten skal deles ut. Det blir ikke den store summen av det med dagens kronekurs og rentenivå, men prisen kan likevel være en hggelig oppmuntring for den som får den.

Ifølge vedtektene skal prisen gå til (sitat fra vedtektenes §3 og §4):

”den mann eller kvinne, gutt eller jente i skolealder som bygdas folk finner fortjener det. Beløpet kan hvis ønskelig deles mellom flere. …. Legatet er gitt for å fremme lysten og viljen til å arbeide for heimbygdas ve og vel, og på den måten gjøre tilværelsen lettere.

Dersom en ikke finner det riktig å foreta noen utdeling til enkeltpersoner kan beløpet gis til et felles formål i bygda, eller pengene kan legges til kapitalen.”

Stensenprisen ble sist delt ut i 2009. Grendeutvalget står for utlysing.

Vist 301 ganger.