Eivind Bjørkheims minnefond

Eivind valgte å avslutte livet 25.mai 2009, og han etterlot seg et brev der han ytret ønske om hvordan arven skulle benyttes. Eivind ønsket at deler av arven skulle gå til ‘oppvekst for barn i Dagali’ og ‘for å øke folketallet i Dagali’.
I forbindelse med begravelsen ønsket familien istedenfor blomster en gave til et fond for styrking av oppvekst – og nærmiljø for barn og ungdom i Dagali.

Det er nå opprettet et minnefond som består av følgende styre:
Ole Morten Simensen, leder
Anne Fugledal, kasserer/sekretær
Barbro Håvardsrud
Arnhild Kopperdal
Frode B. Bråten

Det er satt opp vedtekter for fondet, et lite utdrag:

Styret
Skal bestå av 5 personer, 3 av dem må være bosatt i Dagali.
For at styret skal fatte gyldig vedtak, må minimum 3 representanter gå inn for vedtaket.

Kapital
Den årlige avkastningen av kapitalen kan deles ut eller legges til kapitalen, men styret kan også vurdere å bruke av grunnkapitalen ved spesielle anledninger.

Utdeling
Utdeling av fondet foretas av styret. Søknad om tildeling sendes styret innen 31. januar. Tildeling offentliggjøres normalt på Eivinds fødselsdag, 8. april, samme år.
Styret skal ha en tilbakemelding på bruk av tildelte midler innen neste års søknadsfrist.

Vi vil oppfordre både enkeltpersoner og lag til å søke om midler innen fristen 31.januar 2010.
Søknaden sendes fortrinnsvis på e-post til Ole Morten: oleelin@tele2.no.
Eventuelt kan søknad leveres i postkassen til noen av de andre i styret.

Påminnelse om søknadsfristen og offentliggjørelse av tildelingen vil i hovedsak bli lagt ut på www.dagali.origo.no

Er det noen som fortsatt ønsker å gi en gave til minnefondet er kontonummeret: 2333.33.87433

Dagali 18.10.09
for styret i minnefondet

Ole Morten Simensen

Vist 478 ganger.