Bygda Dagali

Dagali – eller fra gammelt av Døgli’n – ligger omlag 900 meter over havet, og naturen her er svært variert. Bygda Dagali starter ved Pålsbufjorden i øst og strekker seg 40 km vestover – helt inn til Hardangervidda Nasjonalpark.

Numedalslågen, som har sitt utspring midt inne på vidda, renner gjennom bygda. Elva har enkelte stiller som er nærmest som tjern å regne, og enda flere fossestryk – et vilt og vakkert skue, særlig om våren.

Dagali var opprinnelig en del av Uvdal kommune, men i 1944 ble bygda overført til Hol kommune øverst i Hallingdal. Det er ca. 150 innbyggere i Dagali.

Det er god veiforbindelse fra Dagali både i retning Numedal og Hallingdal. Både Geilo og Rødberg er en halvtimes kjøretur unna. Buss går både til Geilo og Kongsberg.

Dagali har i de senere år utviklet seg til å bli en av de destinasjonene Norge som har det bredeste tilbudet av aktiviteter både sommer og vinter. Aktivitetstilbudet strekker seg fra fiske og guidede fjellturer til en rekke tilbud innen motorsport og vannsport. Altså fra det stille og rolige til det mer ekstreme. I Dagali og omegn er det også en rekke overnattingstilbud og med sin korte vei til Geilo er det også mulighet til uteliv.

Hvert år blir ”Som Daga’lir, en årsavis for Dagali, utgitt. Denne tar for seg det meste av hva som har skjedd i løpet av det siste året. Her finnes mange historier fra både unge og gamle, nyttige tips og gamle ord og uttrykk fra Dagali’s dialekt, som er i ferd med å gå i glemmeboken.

Et årlig arrangement er Dagali-Dagan.
Dette arrangementet foregår siste uka i juli hvert år. Her har forretningsdrivende og foreninger ulike tilstelninger med markedsdag, turer og underholdning.

Servicetilbud i bygda:

Dagali skole og Dagali barnehage ble i 2004 slått sammen med skolen og barnehagen i Skurdalen til Dagali og Skurdalen oppvekstsenter.
Barnehagen åpnet avdelingen i Dagali igjen 17. august 2009.
Lag og foreninger i Dagali disponerer et møterom på skolen, og vi får også bruke gymnastikksalen til trim en gang i uka.

Biblioteket ble også stengt i 2004, men drives videre på dugnad med Dagali Grendeutvalg som ansvarlige. Biblioteket er åpent torsdager ca. hver 14.dag klokka 18-20 – se kalenderen for åpningskvelder.

Dagali kirke, fra 1850, er opprinnelig et flott gammelt laftet kirkebygg som ligger fint til midt i bygda. Kirken ble restaurert i 1972/73. Dagali har menighetsråd felles med Skurdalen. Det er gudstjeneste ca. hver 4. uke

Dagali Handel er blitt det nye knutepunktet i bygda, med et godt vareutvalg og post i butikk. Åpningstider finner du her.

Næringslivet i bygda

I Dagali er landbruket fremdeles levende. Flere gårdsbruk driver med husdyr, enten sau eller kyr. I den senere tiden har det blitt mange som også har hest og noen benytter disse til turisme. Det var lenge seterdrift om sommeren i Seterdalen, men dette er det nå dessverre slutt på.
Det finnes mange håndverkere i bygda, alt fra enmannsforetak til bedrifter med flere ansatte. De forkjellige håndtverkene er representert med snekkerbedrifter, elektrikerfirma og rørleggerbedrift. Det finnes også bedrfter som kan tilby graving, en takstmann, arkitekt, et rådgivende firma innen hydraulikk og et transportfirma – pluss selvfølgelig nærbutikken Dagali Handel som ligger ved RV 40.

Turisme

Turistene har funnet veien til Dagali til alle tider. Her er det campingplasser, noen også med utleiehytter. Ved Ossjøen ligger Åan turisthytte som tar i mot gjester hele sommeren enten de er på fisketur eller på fottur på Hardangervidda.
Nede i bygda kan du overnatte på Dagali Hotell,eller du kan ta turen på Dagalifjell og overnatte på Vasstulan Høyfjellseter eller Torsetlia. .
Det er også mange som har funnet ut at hytte i området er et fint utgangspunkt for rekrasjon. det finnes i Dagali og omegn i dag ca 300 hytter, men det er under planlegging en del nye tomter i området, med beliggenhet enten på snaufjellet, ved tregrensen eller ved skisenteret i Dagali. Dagali har etterhvert fått mange aktiviteter å tilby. Vi kan nevne Motorsenter, Dagali Skisenter, Dagali rafting og Hardangervidda Fjellguiding. I tillegg vil man beholde en småflyplass på Geilo Lufthavn Dagali, etter at denne ble nedlagt som en regional flyplass med chartertrafikk.
En del av turistbedriftene har egne hjemmesider her

Vist 1135 ganger.