Forum: Åpent forum

Skitur

Bli med på skitur – søndag 8.mars – på kvinnedagen i Friluftslivets år.

• kl 11.30 frammøte på Torsetlia.
• Været bestemmer hvor turen går. Ta med det du trenger for turen.

• Kl 12.00- 16.00 åpen fjellkafe på Torsetlia. Vafler, rundstykker, dagens suppe, med mer.

Hilsen damene i Dagali Bygdekvinnelag.

Årsmøte

Det blir årsmøte i Dagali Vel fredag 20.2 kl 18.00 på Dagali Hotel

Håper flest mulig kan komme

Som Dagali'r 2015

!

Langebu Fiskarlag fra Rollag tok hjem rakfiskprisen "folkets favoritt" for 2014

Selve høydepunktet under ”Fjellmatfestivalen” på Torsetlia er alltid kåring av vinneren av prisen “folkets favoritt” lørdag kveld. I år var det altså Langebu Fiskarlag som vant.

Reino Skjøtskift sammen med representanten fra Langebu Fiskarlag.

Les mer…

Den tiende ”Fjellmatfestivalen” er i gang på Torsetlia

Jubileumet startet fredag kveld på sedvanlig vis med utdeling av ”Fjellvitt” akevittselskaps kulturpris. I år gikk denne til paret Tuva Thorson og Knut Kolstad.

To lykkelige prisvinnere her i samtale med media umiddelbart etter tildelingen.

Les mer…

Sommeråpen Dagali kirke

Kirken skal få ny løper, og må settes i stand til det.
Derfor åpnes ikke kirka før fredag 11.juli.(uke 28).
Åpen kirke fredag, lørdag og søndag kl. 10-18 hver helg tom søndag 24.august(uke 34)

Utdeling Eivinds minnefond

Det er bestemt at årets utdeling går til Dagali Dagan, til underholdning for barn under Dagali Dagan 2014 og til Dagali Ungdomslag til drift av ungdomstreff.

Eivinds minnefond

Eivinds minnefond er et fond som i følge vedtektene skal gå til «styrking av oppvekst- og nærmiljøet for barn og ungdom i bygda». Avkastningen på dette fondet skal hvert år deles ut til et formål som kan være med på å gjøre det bedre for barn og ungdom i Dagali.
Vi ønsker nå søknader til fondet og håper mange vil søke. Hvis det er noen som har en ide de vil ha støtte til så er det bare å sende en søknad.
Søknaden sendes til Ole Morten Simensen
• Enten som post: Kirkebygda, 3632 Uvdal
• Eller som e-post: ole.morten@tmsimensen.no
• Har du spørsmål kan dere også ringe: 90 50 41 58

Søknadsfristen er 23.3.14.

Etter møtet 22.jan.-14 - Trivselspenger

Det var 6 tilstede på møtet 22.jan – med saken hva skal Trivselspengene brukes til.

Vi ble enige om:
• Bord til benkene i Krysset.
• Sittebenker med ryggstø.
• Avklare med kommunen om Dagali kan få sommerblomster som vi kan plante.
• Avklare med Dagali Vel om hvem som har ansvar for hva i Miniparken / Krysset.
• Innhente priser på benker hos VINN.

Ungdommelig besøk på gudstjenesten i Dagali søndag

Søndag får vi besøk av ungdom fra Nanset og omegn. De vil delta med bl.a. sang og musikk. Vi gleder oss over at de vil delta på gudstjenesten.
Siden det er Kyndelsmesse oppfordrer vi de som har dåpslys, om å ta dem med, for dette er lysets dag i kirkeåret. Lys er gode symbolbærere som minner oss om Jesus som verdens lys. Om at det finnes et håp, selv i det mørkeste mørke. Alle som vil, kan få tenne egne lys på alterlysene. Og vi vil dele fellesskapet gjennom bønner, sang og nattverd.

Etter gudstjenesten fortsetter vi fellesskap og prat over saft eller kaffe og litt å bite i.

Dette er skrevet av An-Magritt Granli som er prest denne dagen.

Skisesongen er i gang og boka er på plass i lysløypa.

Det er flotte forhold i løypa. Dessverre er det ikke lys i hele runden for tiden, men det finnes muligheter for de som har gode hodelykter – eller bare gå i måneskinn.
Benytt muligheten mens den er der! Vi vet ikke hvor lenge føret holder.

Til bygdefolk

Vi ønsker velkommen til møte på Dagali skole onsdag 22.januar kl 19.00.
Sak: Hva skal pengene på Trivselskontoen brukes til?

Vi har ca kr 16000,- til disposisjon. Disse pengene kom inn på bruktsalg og loppemarked i 2011.

Målet har hele tiden vært at de skal brukes til noe som skaper trivsel for bygdefolk og turister. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye en får gjort for denne summen.

På loppemarkedet var det forslagskasse om hva pengene kan brukes til, og det var følgende forslag: Renovere Dølhall, Benker langs Bygdevegen, Mjølkerampe, Blomsterpunkt om sommeren, Bevare /opprettholde ”grønn lomme” i krysset og pusse opp kartet der, Realisere/fullføre skuter/rideløype ved siden av lysløypa. Ungdomstreff.

Det er flere enn Bygdekvinnelaget som har jobbet for å få inn disse pengene. Vi har tidligere innkalt til møte, men få møtte.

Hvis det ikke nå kommer noen, vil Bygdekvinnelaget bestemme hva pengene skal brukes til.

Vi serverer kaffe med noe attåt.

Hilsen damene i Bygdekvinnelaget.

Annonse